22 listopada odbyła się I Sesja Rady Powiatu Kolneńskiego w kadencji 2018-2023, podczas której dokonano wyboru nowych władz powiatu.

Przewodniczącym  Rady Powiatu Kolneńskiego został wybrany Pan Michał Kulczewski, a funkcję Wiceprzewodniczącego pełnić będzie Pan Lech Janusz Owczarczyk.

W wyniku tajnego głosowania, stanowisko Starosty Kolneńskiego objął Pan Tadeusz Klama, funkcję Wicestarosty Pan Karol Pieloszczyk.

Członkami Zarządu Powiatu Kolneńskiego zostali Pan Tomasz Chojnowski, Pan Jan Lutrzykowski, Pan Zbigniew Rogowski.

Powołano też składy osobowe komisji stałych Rady Powiatu oraz zmieniono skład  Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Pierwsza sesja Rady Powiatu Kolneńskiego w kadencji 2018-2023, zgodnie z obowiązującymi wymogami była transmitowana online w Internecie. Było to możliwe dzięki zainstalowanemu w ostatnich dniach w Starostwie Powiatowym w Kolnie systemowi do obsługi sesji rady powiatu.