INFORMACJA

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kolnie informuje osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się, iż aktualnie dysponujemy środkami finansowymi PFRON w zakresie likwidacji barier architektonicznych w kwocie 15 175,00  zł.
Zainteresowane osoby niepełnosprawne zapraszamy do składania  wniosków w sprawie dofinansowania ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych   w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie ul. Wojska Polskiego 69 lub korespondencyjnie. Formularze wniosku dostępne są na stronie internetowej www.pcprkolno.pl lub w siedzibie Centrum.

 

 

                                                                                                                                                      Krzysztof Sobiewski

 

                                                                                                                                                   Dyrektor PCPR w Kolnie