W ramach prac przebudowany zostanie odcinek o długości 1400 metrów bieżących drogi o nawierzchni asfaltowej o szerokości od 5-6m wraz odwodnieniem, zjazdami na posesję wykonanymi z kostki brukowej, poboczami oraz 6 zjazdami asfaltowymi na drogi gminne.

Termin realizacji inwestycji to koniec sierpnia 2018 r.