Drukuj

Zgodnie z naszą zapowiedzią 23 maja b.r. odbyły się dwa spotkania z dr. nauk humanistycznych w zakresie filozofii i ochrony środowiska, nauczycielem akademickim Marianem Piotrem Krysiakiem. Pan M.P. Krysiak jest autorem 22 publikacji książkowych i ponad 80 artykułów naukowych z historii regionu, filozofii, ochrony środowiska, patologii społecznych, kryminalistyki i prawa. Pisze również wiersze.
Spotkania autorskie z dr. Marianem Piotrem Krysiakiem, zorganizowane 23 maja 2018 r. o godz. 12.00 i 17.00, przez Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Kolnie, dotyczyły przede wszystkim nowości wydawniczej pt . "Sąsiedzi nie spalili".