Starostowie Kolneńscy Stanisław Wiszowaty i Robert Wacław Nadara oraz skarbnik powiatu Dorota Waszkiewicz podpisali umowy dotacyjne na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na ternie powiatu kolneńskiego dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Grabowie na konserwacje 18 dużych okien polegająca na oczyszczeniu metalowych ram okiennych, szprosów i szyb okiennych, wymiany szyb popękanych, uszczelnienie i pomalowanie ram i szprosów okiennych preparatem zabezpieczającym metal, Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Turośli na wykonanie konserwacji nawy głównej kościoła poprzez: usunięcie przemalowań z powierzchni stropu nawy, wzmocnienie struktury drewna na stykach desek, uzupełnienie ubytków drewna i zapraw na stykach, pełną konserwację odsłoniętej polichromii (podklejenie odspojonych warstw malarskich, uzupełnienie warstw malarskich, retusze naśladowcze, zabezpieczenie malowidła) i Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Borkowie na wykonanie prac polegających na wymianie posadzki prezbiterium. Każda z parafii otrzyma środki finansowe w wysokości 10 tys. zł. Dotacji udzieliła Rada Powiatu Kolneńskiego uchwałą Nr XXXIV/256/18 z dnia 27 kwietnia 2018r.