Drukuj

Kolneńska Grupa Pierwszej Pomocy 20 kwietnia 2018r. oficjalnie podpisała porozumienia z przedstawicielami samorządów, służb mundurowych oraz dyrektorami szkół. Porozumienia mają na celu rozpowszechnienie działań grupy ratowniczej na terenie całego Powiatu Kolneńskiego. KGPP to organizacja charytatywna, która należy do jednostek współpracujących z Systemem Ratownictwa Medycznego. Grupa ratownicza KGPP liczy 48 członków w tym: Lekarz Ratownictwa Medycznego, Ratownicy Medyczni, Ratownicy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz młodzież po przeszkoleniu z zakresu pierwszej pomocy. Porozumienia dotyczyły szeroko pojętej działalności na rzecz kształtowania postaw prawidłowego reagowania w przypadku zagrożenia życia, bądź zdrowia ludzkiego. W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Kolneński Pan Stanisław Wiszowaty, Wójt Gminy Kolno Józef Bogdan Wiśniewski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie Pan Paweł Pupek, Komendant Powiatowy Policji w Kolnie Pan Artur Żebrowski, Dyrektor ZST w Kolnie Pan Eugeniusz Gromadzki, Dyrektor I LO w Kolnie Pan Józef Chodnicki, Sekretarz Powiatu Pan Piotr Glinka oraz przedstawiciele zarządu KGPP Pan Jacek Świerszcz oraz Pani Magdalena Mroczkowska. Spotkanie poprowadziła Prezes KGPP Pani Monika Szymańska. Na podsumowanie spotkania Wójt Gminy Kolno Pan Józef Wiśniewski oraz Starosta Kolneński Pan Stanisław Wiszowaty podziękował Kolneńskiej Grupie Pierwszej Pomocy za zaangażowanie w działalność na rzecz gminy i powiatu.