Niejednokrotnie w życiu młodych ludzi zdarzają się sytuacje, w których niezbędna jest pomoc prawnika. Jednak skorzystanie z płatnej porady często przekracza możliwości finansowe danej osoby. Kierując się ta myślą 23 marca 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych I LO im. Adama Mickiewicza w Kolnie odbyło się bezpłatne szkolenie pt. „ABC Prawa” zrealizowane przez Fundacje Honeste Vivere. Spotkanie rozpoczął Pan Robert Wacław Nadara – Wicestarosta Kolneński, który powitał młodzież oraz kadrę pedagogiczną. W szkoleniu uczestniczyło 67 uczniów z I LO im. A. Mickiewicza w Kolnie oraz Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie. Podczas szkolenia młodzież skorzystała z bezpłatnych konsultacji oraz porad prawnych w zakresie: praw i obowiązków ucznia w szkole, domu rodzinnym oraz przestrzeni życia społecznego. Spotkanie poprowadził Pan Robert Rajkowski - radca prawny.