21 marca 2018 r., odbyła się, zorganizowana przez Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Kolnie i Hufiec Pracy w Kolnie, gra miejska. Przedsięwzięcie zorganizowano w celach edukacyjnych, rozrywkowych, poznawczych i integracyjnych. Miejska gra pt. „Wielka historia w Kolnie - wydarzenia niepodległościowe na Ziemi Kolneńskiej”  wpisała się w obchody Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Scenariusz gry osadzony był w realiach kolneńskiej historii czasów zaborów, walk o odzyskanie niepodległości i lat po 1918 roku. Inicjatywa miała charakter otwarty. Mogli w niej wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, placówek opiekuńczo-wychowawczych, podopieczni świetlic środowiskowych, domów kultury oraz osoby dorosłe.

Do gry przystąpiło 40 uczestników, którzy stworzyli 8 zespołów po 5 osób. Każda grupa miała do pokonania 10 etapów gry. Przedsięwzięcie zainaugurowali : Starosta Kolneński-Stanisław Wiszowaty, Wicestarosta Kolneński- Robert Nadara i Sekretarz Powiatu-Piotr Glinka.

Uczestnicy, aby dotrzeć do mety, musieli zmierzyć się z różnorodnymi zadaniami; sprawnościowymi, intelektualnymi, plastycznymi, wokalnymi, wykorzystującymi receptory węchu i smaku. Grę rozpoczęli : Piłsudczycy, Legiony Polskie, Armia Polska, Związek Harcerstwa Polskiego, Ułani Polscy, Kawalerzyści, Brygadierzy oraz Polska Organizacja Wojskowa. Do pierwszego miejsca drużyny kierowały puzzle. Następne wskazówki to krzyżówki, rebusy, podpowiedzi naprowadzające. W miejscach docelowych były pytania, na czas zakładane mundury, śpiewane pieśni patriotyczne/Bogurodzica, Mazurek Dąbrowskiego, Rota, Boże coś Polskę, Legiony, Warszawianka/, do pokonania sprawności wojskowe, próbowanie skromnego menu czasu zaborów i wojny.

W merytoryczną i owocną współpracę, w realizacji  idei gry zaangażowało się wiele kolneńskich instytucji /Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta, Komenda Powiatowa Policji, Państwowa Straż Pożarna, Bank Spółdzielczy, ZST, I LO, Państwowa Szkoła Muzyczna Ist., Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2, Hotel Colnus, Hala Miejska/.

Do końca dotrwało siedem zespołów. Laureatami zostały następujące drużyny :

I miejsce LEGIONY POLSKIE /Mariola Staszewska, Joanna Czereszewska, Sylwia Konopka, Katarzyna Kuczewska, Magdalena Lemańska/

II miejsce KAWALERZYŚCI /Paweł Gajewski, Robert Trzonkowski, Hubert Urbanowski, Radosław Samul, Jakub Najda/

III miejsce BRYGADIERZY /Tomasz Nagórski, Ewa Koszewska, Dawid Borawski, Kamil Chochowski, Sebastian Nadolny/.

Organizatorzy postawili przed uczestnikami gry nieprzeciętne wyzwanie. Ci, którzy przebyli kolejne etapy gry  i zakończyli na mecie, czyli doszli do ostatniego etapu, mogą być z siebie bardzo dumni. Należą im się WIELKIE GRATULACJE.