Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego informuję, że w związku z realizacją programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich przyjętego na lata 2014-2020 (FIO) odbędzie się spotkanie informacyjne na temat zasad realizacji aktualnej edycji Konkursu FIO 2018 dla organizacji pozarządowych. Wzorem lat ubiegłych planuje się przeprowadzenie spotkań informacyjnych dotyczących Konkursu FIO 2018 z potencjalnymi oferentami, czyli organizacjami zainteresowanymi Konkursem.

Spotkanie poświęcone FIO odbędzie się 9 marca br. W spotkaniu weźmie udział przedstawiciel NIW–CRSO, który przedstawi założenia oraz zasady uczestnictwa w konkursie w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018. Temat spotkania: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2018 roku. Agenda: omówienie regulaminu FIO na 2018 rok, a następnie pytania i dyskusja na ten temat. Miejsce i termin: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, sala konferencyjna, 9 marca 2018 r., początek spotkania o godzinie 10:00.