Kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Kolneńskiego zostanie przeprowadzona w Starostwie Powiatowym w Kolnie w okresie od 12 marca 2018 roku do 26 marca 2018 roku.