Rada Powiatu Kolneńskiego wsparła Szpital Ogólny w Kolnie w zakupie nowej karetki pogotowia i aparatu KTG (kardiotokografu) na oddziale położnictwa. Wartość samochodu wyniosła 247 157 zł, natomiast kardiotokografu 13 230 zł. Powiat przekazał dofinansowanie dla szpitala w łącznej kwocie 247 176 zł. Do aparatu KTG podłącza się przyszłe mamy, które zgłaszają się do szpitala, gdy zaczyna się poród, ale także kobiety w ostatnich tygodniach ciąży. Ambulans pogotowia zwiększy tabor samochodowy jednostki, który jest niezbędny do przewozów pacjentów np.: na badania lub konsultacje do innego szpitala, odwiezienia pacjenta do domu, gdy lekarz stwierdzi, że pacjent nie może wrócić samodzielnie.

A to nie koniec zakupów w tym roku.