Informuje się, że Komisarz Wyborczy w Łomży  Postanowieniem z dnia 7 listopada 2018r.  zwołał pierwszą sesję Rady Powiatu Kolneńskiego (VI kadencji)  na dzień  22 listopada 2018r. na godz. 1200   z następującym porządkiem obrad :

  1. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
  2. Wybór przewodniczącego rady.
  3. Wybór wiceprzewodniczącego rady (wiceprzewodniczących).

Obrady odbędą się  w sali konferencyjnej Starostwa  Powiatowego w Kolnie.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży

Porządek obrad
Projekty uchwał