W dniu wczorajszym w Hotelu Colnus odbyło się szkolenie skierowane do nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych i pracowników placówek oświatowych z terenu powiatu kolneńskiego pt. „Skuteczne metody realizacji funkcji wychowawczej przez współczesną szkołę”. Prelegentem był dr Roman Gawrych, rektor Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku. Organizatorem spotkania była Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Kolnie. W szkoleniu udział wzięły 93 osoby.