W dniu 02 października 2017 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku odbyła się uroczystość powołania nowego Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie. Z rąk Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – st. bryg. Jarosława Wendta, powołanie odebrał mł. bryg. Tomasz Sielawa.

W uroczystości tej uczestniczyli również Zastępcy Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – st. bryg. Piotr Pietraszko i st. bryg. Andrzej Sobolewski oraz Komendant Powiatowy PSP w Kolnie – bryg. Paweł Pupek.

Nowo powołany zastępca służbę w szeregach Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął w 1995r. podejmując naukę w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu po ukończeniu której, rozpoczął służbę w Komendzie Rejonowej PSP w Kolnie. Jego systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych zaowocowało awansami na wyższe stanowiska służbowe oraz wieloma wyróżnieniem i odznaczeniami. Mł. bryg. Tomasz Sielawa ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi. Przed objęciem stanowiska Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie zajmował stanowisko Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSPw Kolnie.

Źródło: www.kolno.straz.bialystok.pl