W czwartek 21 września 2017r. została oficjalnie otwarta wyremontowana droga powiatowa Nr 1886 B relacji od dr. pow. Nr 1883 B – Wanacja. Ogólna wartość wykonanych prac wyniosła 501 040,50 zł. Inwestycja zrealizowana została ze środków budżetu Powiatu Kolneńskiego oraz dotacji z Gminy Turośl w wysokości 100 000,00 zł. Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Łomży.

W ramach inwestycji na odcinku drogi o długości 1500 mb, wykonano prace remontowe polegające na:

  • położeniu nowej nawierzchni jezdni o szerokości 4 m z warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm,
  • wyrównaniu istniejącej podbudowy mieszanką minereralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie o grubości 4 cm,
  • uzupełnieniu obustronnych poboczy o szerokości 1 m.

Przywitania gości dokonał Wicestarosta Kolneński Pan Robert Wacław Nadara. Na otwarciu drogi obecni byli radni Powiatu Kolneńskiego Pani Agata Kozioł oraz Pan Stefan Ksepka, przedstawiciel Wójta Gminy Turośl Pan Jerzy Rybka, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie Pan Grzegorz Chiliński, przedstawiciel wykonawczy Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunikacyjnego w Łomży Pan Krzysztof Stachelski, a także mieszkańcy miejscowości Wanacja.