Program jest strategią antykorupcyjną. Jego celem jest ograniczenie poziomu korupcji przez:

  • wzmocnienie działań zapobiegawczych i edukacyjnych wśród społeczeństwa i administracji publicznej,
  • zwiększenie skuteczności zwalczania korupcji.

 

Jak realizowany jest Program

Program jest realizowany na czterech poziomach:

  1. koordynatorów (osoby w ministerstwach i urzędach centralnych, które są zaangażowane w jego realizację),
  2. grup roboczych (powoływane do realizacji zadań, które przewiduje Program),
  3. Międzyresortowego Zespołu ds. Koordynacji i Monitorowania Wdrażania Programu (Zespołu),
  4. Rady Ministrów.

Zespół odpowiada za wdrożenie Programu, a jego przewodniczącym jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Szczegóły na stronie Ministerstwa Zdrowia