Drukuj

 

W dniu 28 sierpnia 2017r. o godz. 10:00 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński w obecności Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku st.bryg. Jarosława Wendta, powołał bryg. Pawła Pupka na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Kolnie.

Uroczystość odbyła się na Świetlicy komendy, gdzie udział m.in. wzięli: Starosta Kolneński Stanisław Wiszowaty, burmistrzowie i wójtowie miast i gmin powiatu kolneńskiego, a także proboszczowie i księża parafii kolneńskich. Meldunek dla wiceministra złożył mł.bryg. Adam Trzonkowski dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kolnie, bryg. Krzysztof Konicki odczytał akt powołania, natomiast powołany komendant zgodnie z ceremoniałem pożarniczym ucałował niedawno pozyskany sztandar KP PSP. Po otrzymaniu kwiatów i gratulacji od zaproszonych gości oraz wygłoszonych podziękowań, zrobiono pamiątkowe zdjęcie przed komendą.

materiał: http://www.kolno.straz.bialystok.pl