Zbliżają się ku końcowi prace przebudowy drogi powiatowej nr 1895B Rogienice Wielkie - Rogienice Wypychy. Położona została już warstwa bitumiczna drogi, obecnie trwają prace utwardzania poboczy i pogłębiania rowów przy pasie drogowym. Inwestycja została dofinansowana z programu Budowy i modernizacji dróg lokalnych, objętego PROW na lata 2014-2020 oraz z otrzymanej dotacji od Gminy Mały Płock.