Pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie wykonują prace polegające na utwardzeniu pasa drogowego kostką brukową. Część materiałów budowlanych została pokryta z budżetu Gminy Stawiski. Chodnik został ułożony na jednej stronie drogi, a swoją długością obejmie prawie całą miejscowość.