Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu

„POMOC OSOBOM

...

Jest możliwość otrzymania pomocy finansowej jednorazowej lub okresowej ze środków będących w dyspozycji

...

Kolneńska Grupa Pierwszej Pomocy w skrócie KGPP to organizacja charytatywna powstała na terenie

...

Poprawa bezpieczeństwa ruchu w Stawiskach, została zrealizowana poprzez zamontowanie progów

...

Niejednokrotnie w życiu młodych ludzi zdarzają się sytuacje, w których niezbędna jest pomoc

...