W dniu wczorajszym w Hotelu Colnus odbyło się szkolenie skierowane do nauczycieli szkół

...

Zespół Szlachetnej Paczki w Kolnie wszystkim Darczyńcom i Dobroczyńcom oraz całej społeczności

...

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs „Nauczyciel-Wolontariusz Roku”. Do udziału w nim

...

W dniu dzisiejszym nastąpił techniczny odbiór sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Kolnie.

...

Od początku września br. w Starostwie Powiatowym w Kolnie w wydziałach komunikacji oraz geodezji zostały

...