12 grudnia, w restauracji Colnus odbyło się świąteczne spotkanie opłatkowe sympatyków i przyjaciół

...

W związku ze sprzedażą lub przekazaniem jako darowizny samochodu lub innego pojazdu masz obowiązek

...

Zmianie nieznacznie uległ Regulamin stypendialny, w związku z tym, po kolejnym opublikowaniu w Dzienniku

...

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przyjmuje wnioski kandydatów do stypendium

...