Październik to miesiąc walki z rakiem piersi. Kobiety mogą zrobić wiele, aby uniknąć nowotworu lub

...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie zaprasza do udziału w zajęciach programu oddziaływań

...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie zaprasza do udziału w zajęciach programu oddziaływań

...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie dzięki współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę było

...

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo

...