Starostowie Kolneńscy Stanisław Wiszowaty i Robert Wacław Nadara oraz skarbnik powiatu Dorota

...

Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej sędzia Piotr Rykaczewski wręczył 6 listopada br. dla nowo

...

Zarząd OZPSP informuje Państwa o rozpoczęciu wspólnej akcji plakatowej przez OZPSP i ZPP pod

...

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA oraz Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży serdecznie

...