Głównym celem realizacji przedsięwzięcia była popularyzacja odpowiednich postaw i reakcji

...

W związku z powyższym poniżej zamieszczamy Stanowisko Parlamentarnego Zespołu na Rzecz Katolickiej Nauki

...

W niedzielę 27 sierpnia 2017 roku odbyły się uroczyste obchody 97 rocznicy Bitwy pod Lemanem. 

...

W środę nastąpiło uroczyste otwarcie i poświęcenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie. Jest to

...

Mieszkańcy Kolna wraz z przedstawicielami władz wszystkich szczebli wzięli udział w uroczystościach

...