Spotkanie, podczas którego podpisana została umowa na realizację projektu pn. „Regionalne

...

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA oraz Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży serdecznie

...

 

Użytkownicy smartfonów mogą korzystać z nowej wersji aplikacji Regionalnego Systemu Ostrzegania.

...

OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT PROEJKTU:

Cel projektu: poprawa sytuacji na rynku pracy uczestników projektu objętych

...

W dniu dzisiejszym pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie zakończą remont chodnika dla pieszych

...