Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie rozstrzygnął przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Przebudowa drogi

...

Podpisano umowę na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1891 B na odcinku

...

W dniu 17 maja 2019 roku podpisano umowę pomiędzy Powiatem Kolneńskim a Gminą Kolno.

Przedmiotem umowy

...

Zbliżają się ku końcowi prace przebudowy drogi powiatowej nr 1895B Rogienice Wielkie - Rogienice

...

W ramach prac przebudowany zostanie odcinek o długości 1400 metrów bieżących drogi o nawierzchni

...