37 lat temu-13 XII 1981-wprowadzono w Polsce stan wojenny (łącznie aresztowano lub internowano ponad

...
...

12 marca 1999 roku Polska, Czechy i Węgry jako pierwsze kraje z dawnego bloku wschodniego wstąpiły do

...

Nie daj szansy AIDS, zrób test na HIV