Starostwo Powiatowe w Kolnie

Powstała Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna

Rada Powiatu Kolneńskiego wyraziła zgodę na powstanie z dniem 01 stycznia 2013 r.  „Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie”. Nowa jednostka otrzyma księgozbiór oraz  wyposażenie w sprzęt, który powiat Kolneński otrzymał w drodze darowizny od Zarządu Województwa Podlaskiego po zlikwidowanej Bibliotece Pedagogicznej w Łomży filia w Kolnie.  Celem powstałej biblioteki jest służenie potrzebom kształcących się i doskonalących nauczycieli, studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela oraz prowadzenie działalności związanej z oświatą i wychowaniem.

Życzymy powodzenia i wielu sukcesów w działalności oświatowej.